Ανακοίνωση της βιβλιοθήκης του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών

  • Posted on: 12 March 2020

Σας ενημερώνουμε ότι σε συνέχεια της οδηγίας του Υπουργείου Υγείας και της απόφασης των Πρυτανικών αρχών για αναστολή λειτουργίας των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών του ΑΠΘ, η βιβλιοθήκη θα λειτουργεί μόνον για τη χορήγηση βεβαιώσεων ορκωμοσίας.

Οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά από τον ιδρυματικό λογαριασμό των φοιτητών στις διευθύνσεις rhga@econ.auth.greadali@econ.auth.gr και pgaitan@polsci.auth.gr

Οι λειτουργίες δανεισμού και αναγνωστηρίου αναστέλλονται.

 

Κατηγορία: 
Διάφορα