Εξ αποστάσεως διδασκαλία μαθήματος ΞΓ1000: Αγγλική Γλώσσα για Πολιτικούς Επιστήμονες/ Επίπεδο 4

  • Posted on: 19 March 2020

Στα πλαίσια της εξ αποστάσεως διδασκαλίας των μαθημάτων, θα ξεκινήσουν οι διαλέξεις του μαθήματος ΞΓ1000: Αγγλική Γλώσσα για Πολιτικούς Επιστήμονες/ Επίπεδο 4. Το πρώτο μάθημα θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως την Πέμπτη 26/03/2020 στις 9.00 - 12.00. Το παρόν μήνυμα αποστέλλεται με σκοπό την έγκαιρη ενημέρωση των φοιτητών, το link στο οποίο θα μπορείτε να παρακολουθήσετε το μάθημα μέσω διαδικτύου, την ημέρα και ώρα διεξαγωγής του, δηλαδή την Πέμπτη 26/03/2020 και ώρα 9.00π.μ. είναι το εξής: https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/makrinaz/K17GCD2X

Η Διδάσκουσα

Δρ. Μακρίνα Ζαφείρη.

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά