Για το μάθημα Νέα Κοινωνικά Κινήματα

  • Posted on: 24 March 2020

Στο e-learning του μαθήματος έχουν αναρτηθεί κάτω από τον τίτλο "Μάθημα 23ης Μαρτίου" α. η διάλεξη σε τρια αρχεία, β. το power point της διάλεξης γ. ένα κείμενο που αποτελεί μέρος της ύλης και δ. ένα προαιρετικό κείμενο, ενώ έχει διαμορφωθεί χώρος για τη διατύπωση ερωτήσεων και αποριών.

Για όσους δεν το γνωρίζουν το κλειδί στο e-learning του συγκεκριμένου μαθήματος είναι NKK με λατινικούς χαρακτήρες.  

 

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά