Έκτακτη αλλαγή στις ώρες μαθημάτων κ. Γαϊτενίδη

  • Posted on: 2 April 2020

Την Παρασκευή 3 Απριλίου, οι ώρες των εξ αποστάσεως μαθημάτων "Ο εκτός Ευρώπης Κόσμος" και "Διεθνείς Οργανισμοί" διαμορφώνονται ως ακολούθως:

1. Ο Εκτός Ευρώπης Κόσμος, ώρα 15.30
2. Διεθνείς Οργανισμοί, ώρα 18.00

Ο Διδάσκων

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά