Σχετικά το μάθημα επιλογής "Σύγχρονα Θέματα Δημοκρατίας"

  • Posted on: 13 May 2020

Το μάθημα θα πραγματοποιείται την Πέμπτη 6:30 μ.μ. ως ΚΑΙ την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου στη σταθερή διεύθυνση ΖΟΟΜ https://authgr.zoom.us/j/98648193766…

Meeting ID: 986 4819 3766

Password: 550653

Ο διδάσκων,

Α. Κιουπκιολής

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά