Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα εξετάσεων Ιουνίου 2020

  • Posted on: 4 June 2020

Δείτε στα παρακάτω αρχεία:

(α) το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα εξετάσεων της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου-Ιουλίου 2020

(β) έναν οδηγό για τον τρόπο που ανεβάζετε αρχεία στο elearning. Αφορά την ανάρτηση απαντήσεων σε γραπτές εξετάσεις καθώς και ανάρτηση εργασιών

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά