Διευκρίνηση σχετικά με την διαδικασία ταυτοποίησης στις εξετάσεις (SSO)

  • Posted on: 10 June 2020

Επειδή έχουν τεθεί αρκετά σχετικά ερωτήματα να διευκρινήσουμε τα εξής:

Για την πραγματοποίηση εξετάσεων υπάρχουν δύο περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται σύνδεση σε πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης: (α) προφορικές εξετάσεις και (β) περιπτώσεις όπου ο διδάσκοντας ζητάει κατά την διάρκεια γραπτής εξέτασης ανοικτές κάμερες.

Σε σχέση με τη σύνδεση στην οποιαδήποτε πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης (Zoom, Google Meet, Skype), η μόνη διαφορά σε σχέση με τη σύνδεση που κάνατε για την πραγματοποίηση μαθημάτων είναι η ταυτοποίηση σας πριν την σύνδεση με χρήση ιδρυματικού λογαριασμού.

Η διαδικασία αυτή επιταχύνει σημαντικά την διαδικασία εξέτασης

Δείτε σχετικές οδηγίες για όλες τις πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης: https://it.auth.gr/el/node/4953

 

 

 

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά