Πρακτικά ζητήματα σχετικά με τις εξετάσεις

  • Posted on: 18 June 2020

Αγαπητοί φοιτητές/τριες

Τώρα που ξεκινησε ο πυρήνας της εξεταστικής περιόδου υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που μπορεί να κάνουν ευκολότερη την διαχείριση μια πρωτόγνωρης προφανώς διαδικασίας εξετάσεων. Τα μαθήματα εξετάζονται με διάφορους τρόπους ανάλογα με την φύση του κάθε μαθήματος, τον αριθμό των εξεταζόμενων φοιτητών και άλλες παραμέτρους. Το γενικό πλαίσιο (γραπτή, προφορική, τυπική εξέταση) φαίνεται στο πρόγραμμα εξετάσεων.

Υπάρχουν όμως χρήσιμα ή απαραίτητα βήματα πριν την μέρα των εξετάσεων όπως:

1. Για κάθε μάθημα ξεχωριστά ο διδάσκων σας στέλνει πιθανότατα ανακοίνωση σχετικά με τον τρόπο εξέτασης. Η ανακοίνωση δημοσιεύεται στο elearning του μαθήματος. Κάθε ανακοίνωση στο elearning αποστέλεται αυτόματα στον ιδρυματικό σας λογαριασμό. Άρα παρακολουθούμε συχνά το email μας (ιδανικά το στήνουμε στο κινητό μας). Αν όμως έχετε ενεργοποιήσει προώθηση σε άλλα email (ειδικά το yahoo) ενδέχεται να στέλνονται τα email στα ανεπιθυμητα (spam). Άρα ή πρέπει να κοιτάτε αυτή την περίοδο συχνά τα ανεπιθύμητα στο spam ή να ακυρώσετε προσωρινά την προώθηση μηνυμάτων (https://accounts.auth.gr->Προώθηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου -> ακύρωση)

2. Σε περίπτωση προφορικής εξέτασης ο διδάσκων σας καλεί (πάλι από το elearning) να δηλώσετε μέρα και ώρα προφορικής εξέτασης. Θα πρέπει να το κάνετε έγκαιρα ώστε να μπείτε σε βολική για εσάς ώρα. Επίσης μέσω του elearning σας κοινοποιείται το link με το οποίο πρέπει να συνδεθείτε. ΠΡΟΣΟΧΗ: μπαίνουμε με την διαδικασια SSO με τον ιδρυματικό λογαριασμό μας τουλάχιστον 10 λεπτά πριν την ώρα εξέτασης (θυμίζω: https://www.polsci.auth.gr/el/polsci/news/7406)

3. Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με quiz κάντε πριν την εξέταση για εξοικίωση δοκιμαστικά quiz που σας παρέχονται από το elearning (https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=13880)

4. Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης όπου ο διδάσκων σας κοινοποιεί θέματα και πρέπει να ανεβάσετε μετά το γραπτό σας σας έχουμε ήδη κοινοποιήσει οδηγό για τον τρόπο με τον οποίο ανεβάζετε το αρχείο στο elearning (δείτε παρακάτω τον οδηγό)

Είναι κατανοητή η δυσκολία κάποιων με τις διαδικασίες. Οι διδάσκοντες προσφέρονται για εναλλακτικές σε περίπτωση δυσκολίας με τα τεχνικά μέσα (όπως προφορική εξέταση). Δυστυχώς δεν μπορούν να γίνουν πολλά όταν κάποιος/α:

  • Αρχίζει να ψάχνει πως θα εξετάστει μισή ώρα πριν την ώρα εξέτασης,
  • Δεν έχει καμία επαφή με το email του σε μία εξεταστική υπό αυτές τις συνθήκες.
  • Θέτει βασικά ερωτήματα και επικαλείται δύσκολίες ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ. 

Ελπίζουμε ότι οι οδηγίες αυτές θα διευκολλύνουν στην πραγματοποίηση μιας ομαλής (κατά το δυνατόν) εξεταστικής

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά