Για όσους ενδιαφέρονται να εξεταστούν στην Αγγλική Ορολογία (επίπεδο 2)

  • Posted on: 26 June 2020

Όσοι ενδιαφέρονται να εξεταστούν στην Αγγλική Ορολογία (επίπεδο 2), με τη μορφή take-home exam, να στείλουν το ονοματεπώνυμο τους στην ελληνική γλώσσα και το e-mail τους στο e-mail της Διδάσκουσας: m_nzafiri@yahoo.gr, έως και τις 30/06/2020. Το θέμα θα σταλεί στα προσωπικά e-mail των φοιτητών και η ολοκλήρωση της εξέτασης θα γίνει σε προκαθορισμένο χρόνο, από την εξετάζουσα.

Η Διδάσκουσα,

Δρ, Μακρίνα Ζαφείρη

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά