Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020 για το μάθημα της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας αλλοδαπών φοιτητών

  • Posted on: 8 September 2020

Οι εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου 2020 του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας για το μάθημα της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας των αλλοδαπών φοιτητών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου, θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως (αποφάσεις Συγκλήτου ΑΠΘ αρ. 3024/26-5-2020, 3030/29-7-2020)

Δείτε το πρόγραμμα

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά