ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχετικά με τις αναλυτικές βαθμολογίες για την αίτηση της πρακτικής

  • Posted on: 16 September 2020

Κάποιοι φοιτητές/τριες μας ενημερώνουν ότι έχουν δυσκολία να κατεβάσουν από το σύστημα των βαθμολογιών αναλυτικές βαθμολογίες για την αίτηση σας για πρακτική άσκηση.

Ήδη έχουν αρκετοι φοιτητές υποβάλλει αναλυτική βαθμολογία, άλλοι από την παλιά πλατφόρμα SIS, άλλοι από την καινούργια (students.auth.gr) και άλλοι σκαναρισμένη κανονική αναλυτική που πήραν από την Γραμματεία. Προφανώς όλες αυτές είναι έγκυρες και γίνονται δεκτές.

Σε κάθε περίπτωση από το ΚΗΔ μας ενημέρωσαν ότι όπως φαίνεται και στην διεύθυνση https://sis.auth.gr μπορείτε να κατεβάσετε κανονικά την αναλυτική σας μέσω της διεύθυνσης http://sis.auth.gr/old

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά