Σχετικά με το μάθημα «Διδακτική της Πολιτικής Παιδείας»

  • Posted on: 17 September 2020

Το μάθημα θα διδάσκεται το παρόν εξάμηνο κάθε Τετάρτη 12-3 στην Αίθουσα 2 του Οικονομικού Τμήματος (προς επιβεβαίωση)

.
Το μάθημα περιλαμβάνει:

  • Μεθόδους γενικής και ειδικής διδακτικής
  • Ανάλυση αντικειμένου και διδακτέα ύλη στο Γυμνάσιο και Λύκειο-εργαστηριακή διδασκαλία
  • Υλοποίηση εφαρμογής σε Γυμνάσιο ή Λύκειο [3 διδακτικές ώρες σε σχολική τάξη]

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να μελετήσουν τα σχετικά βιβλία του Γυμνασίου και Λυκείου  
http://ebooks.edu.gr/new/course-main.php?course=DSGL104 [Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Γ Γυμνασίου]
http://ebooks.edu.gr/new/course-main.php?course=DSGL-A120     [Πολιτική παιδεία Α Λυκείου]
Η αξιολόγηση του μαθήματος θα γίνει κατά 20% από την Μικρο-διδασκαλία που θα ετοιμάσετε και θα παρουσιάσετε στο Μάθημα (συγγραφή και παρουσίαση διδακτικού υλικού), κατά 50% από την παρέμβαση σας στο Σχολείο και κατά 30% από τελική γραπτή εξέταση ή τελική γραπτή εργασία.
Το μάθημα διδάσκεται και στα δύο εξάμηνα. Για τον προγραμματισμό του παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και φοιτήτριες να δηλώσουν ΜΕΧΡΙ τις 5/10/2020 την πρόθεση συμμετοχής τους στην σχετική δραστηριότητα στο e-learning του μαθήματος (ΚΛΕΙΔΙ ΕΓΓΡΑΦΉΣ : (ΑΝ ΖΗΤΗΘΕΊ) 2020)

Θεόδωρος Χατζηπαντελής/ Αντώνης Παπαοικονόμου

 

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά