Ανακοίνωση για το μάθημα «Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης»

  • Posted on: 21 September 2020

Το παρόν εξάμηνο (χειμερινό 2020-21) το μάθημα περιλαμβάνει τα εξής μέρη:

1. Μέθοδοι πολυμεταβλητής ανάλυσης (εφαρμογή των μεθόδων που διδάχτηκαν στο μάθημα «Ποσοτικές Μέθοδοι»

2. Στοιχεία δειγματοληψίας και μέθοδοι έρευνας

3. Ανάλυση δεδομένων με το λογισμικό MAD (μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων)

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που θα επιλέξουν το μάθημα θα συμμετέχουν στην έρευνα σχετικά με την καταγραφή του αριθμού των φοιτητών στο εστιατόριο της Φοιτητικής Λέσχης ΑΠΘ, καθώς και την υλοποίηση ερευνών στους φοιτητές που σιτίζονται στη Λέσχη και στο σύνολο των φοιτητών του ΑΠΘ, προκειμένου να συλλεγούν αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με τη συχνότητα επισκεψιμότητας των φοιτητών και το βαθμό ικανοποίησης τους από τις υπηρεσίες της λέσχης. Θα ανατεθούν ατομικές/ομαδικές εργασίες για την ανάλυση των δεδομένων.

Παρακαλούνται όσοι και όσες ενδιαφέρονται να το δηλώσουν στη σελίδα του μαθήματος στο e-learning (αν ζητηθεί κλειδί εγγραφής είναι 2020)

Το μάθημα θα διδάσκεται κάθε Δευτέρα 12-3 (ξεκινώντας από τις 12/10). Ανάλογα με τον αριθμός συμμετεχόντων θα οριστεί η αίθουσα και η μορφή. Μέρος του μαθήματος θα γίνει στο εργαστήριο Η/Υ (ΕΓΝΑΤΙΑΣ 46) για την χρήση του λογισμικού MAD

Θεόδωρος Χατζηπαντελής

 

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά