Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποστήριξη της Πρακτικής Άσκησης του Α.Π.Θ.

  • Posted on: 3 October 2020

Σας κοινοποιούμε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη δυο (2) θέσεων στην υποστήριξη της Πρακτικής Άσκησης του Α.Π.Θ.
 
Όσοι έχουν τα απαιτούμενα προσόντα μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον                                                                  

Δείτε την σχετική πρόσκληση: https://www.rc.auth.gr/JobPosition/Details/Item/51704?ReturnToPage=1&PageSize=10

 

Κατηγορία: 
Διάφορα