2-3/11: Συνέδριο του Τμήματος με θέμα « Η ελληνική πολιτική σκηνή μετά τις τριπλές εκλογές του 2019»

  • Posted on: 8 October 2020

Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  σε συνεργασία με το ΜΠΣ «Πολιτική Ανάλυση» του ιδίου τμήματος οργανώνει επιστημονικό συνέδριο στις 2 και 3 Νοεμβρίου 2020 με θέμα « Η ελληνική πολιτική σκηνή μετά τις τριπλές εκλογές του 2019» . Κύριος στόχος είναι ο επιστημονικός διάλογος σε μια συγκριτική και διαχρονική βάση γύρω από τις ακόλουθες θεματικές:

    Οι τριπλές εκλογές του 2019: ανάλυση αποτελεσμάτων και το νέο ελληνικό κομματικό σύστημα
    Διαμόρφωση της πολιτικής  ειδησεογραφίας  και ατζέντας στις τριπλές εκλογές του 2019. Ο ρόλος των ΜΜΕ και μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη διαμόρφωση της ψήφου
    Ανάλυση πολιτικού λόγου και πολιτικών προγραμμάτων στις τριπλές εκλογές του 2019
    Μελέτη της  ηγεσίας και του πολιτικού προσωπικού  σε τοπικό, εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο με επίκεντρο τις αναμετρήσεις του 2019
    Η πορεία ανασυγκρότησης της δημόσιας διοίκησης στη χώρα μας . «Κλεισθένης 1». Προκλήσεις και προοπτικές για την περιφερειακή και τοπική οργάνωση στην Ελλάδα
     Η θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη μετά τις Ευρωεκλογές του 2019 και υπό την σκιά του Brexit. Το θεσμικό πλαίσιο διεξαγωγής των τελευταίων Ευρωεκλογών και η πορεία του ευρωπαϊκού οικοδομήματος σε συγκριτική διάσταση
    Μελέτη μορφών πολιτικής δράσης και συμμετοχής με έμφαση την περίοδο 2012-2019
    Η ελληνική πολιτική οικονομία και η δημοσιονομική πολιτική της χώρας παραμονές των τριπλών εκλογών του 2019

Κατηγορία: 
Εκδηλώσεις-Συνέδρια