Για το μάθημα ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

  • Posted on: 12 October 2020

Από το elearning του μαθήματος Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία μπορείτε να ενημερωθείτε για τη δυνατότητα και τους όρους της φυσικής παρουσίας στο μάθημα, στην αίθουσα Α, την Τετάρτη 12-3μμ, 14/10/2020.

Το μάθημα θα μεταδίδεται από την αίθουσα και κανονικά μέσω ΖΟΟΜ στη διεύθυνση που έχει ανακοινωθεί και χρησιμοποιήθηκε την Τετάρτη 7/10/2020.

Για τη φυσική παρουσία ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ στο elearning όπως διευκρινίζεται εκεί στη σχετική ανακοίνωση στο forum,

ο διδάσκων,

Α. Κιουπκιολής

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά