Δ.Π.Μ.Σ. «Διακυβέρνηση και Περιφερειακή Ανάπτυξη»: Αποτελέσματα, εγγραφή, έναρξη μαθημάτων

  • Posted on: 16 October 2020

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα στις εισαγωγικές εξετάσεις του Δ.Π.Μ.Σ. «Διακυβέρνηση και Περιφερειακή Ανάπτυξη»

Οι επιτυχόντες παρακαλούνται να προσέλθουν στην Γραμματεία του Τμήματος από την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου  έως και την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου  κατά τις ώρες 11.00 -13.00, προσκομίζοντας:

- την ταυτότητά τους και καθαρή φωτοτυπία της ταυτότητας,
- φωτογραφία τύπου ταυτότητας
- Εκτύπωση ΑΜΚΑ
- Εκτύπωση Αριθμός Μητρώου Αρρένων (Α.Μ.Α.)

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ | Πρόγραμμα μαθημάτων

Κατηγορία: 
Μεταπτυχιακά