Διαδικασία παραλαβής πτυχίων για τους αποφοίτους Σεπτεμβρίοιυ 2020

  • Posted on: 25 October 2020

Μετά τη δημοσίευση της τροποποίησης του εσωτερικού κανονισμού Α.Π.Θ. στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 15552/23-04-2020/τ.Β’) σύμφωνα με την οποία: «Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν επιβάλλονται από την Πολιτεία μέτρα απαγόρευσης ή αναστολής διενέργειας τελετών, δραστηριοτήτων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων, η έκδοση και χορήγηση του πτυχιακού τίτλου πραγματοποιείται χωρίς να προηγηθεί τελετή ορκωμοσίας», η Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών θα προβεί στην έκδοση και παράδοση των Τίτλων ως εξής:

Ως ημερομηνία ορκωμοσίας έχει οριστεί η Τετάρτη 25/11/2020

Οι φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους μετά την εξεταστική του Σεπτεμβρίου και επιθυμούν να παραλάβουν τα πτυχία τους, καλούνται να αποστέλλουν ηλεκτρονικά από τον ιδρυματικό τους λογαριασμό στη Γραμματεία του Τμήματος από Δευτέρα  02.11.2020 έως και Παρασκευή  13.11.2020, στο  email: info@polsci.auth.gr τα ακόλουθα δικαιολογητικά και  την παρακάτω αίτηση :

1. Τη δήλωση ορκωμοσίας συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (δείτε το πρότυπο της δήλωσης στο τέλος της ανακοίνωσης). Για επιπλέον πιστοποιητικά απαιτείται  απόδειξη κατάθεσης από την Τράπεζα Πειραιώς (κατάθεση στον λογαριασμό 5272041780361)  6€ για επιπλέον αντίγραφο πτυχίου, 6€ για επιπλέον αναλυτική και 32€ για μεμβράνη πτυχίου, την οποία και επισυνάπτει στο email.
2. Τη βεβαίωση μη οφειλής βιβλίων, την οποία παραλαμβάνει ηλεκτρονικά από την βιβλιοθήκη του Τμήματος κατόπιν επικοινωνίας του στο Email: pgaitan@polsci.auth.gr.
3. Βεβαίωση διαγραφής από τη Φοιτητική Εστία (για τους φοιτητές που διαμένουν στις Φοιτητικές Εστίες)

Για την παραλαβή των Τίτλων Σπουδών θα πρέπει:
Α) να παραδοθεί η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, αυτοπροσώπως, ή με εξουσιοδοτημένο άτομο ή με courier (σε περίπτωση απώλειας της θα αποσταλεί ηλεκτρονικά μια υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση απώλειας) και
Β) να υπογραφεί το Φύλλο Βαθμολογίας είτε ηλεκτρονικά, είτε δια ζώσης κατά την παραλαβή των πτυχίων σας.

Η παραλαβή των τίτλων σπουδών, εφόσον ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία, θα ξεκινήσει από 30 Νοεμβρίου 2020
α) με courier κατόπιν συνεννόησης  
β) αυτοπροσώπως κατόπιν ραντεβού ,  τηρώντας τα μέτρα ασφαλείας και
γ) με εξουσιοδοτημένο άτομο, κατόπιν ραντεβού, τηρώντας τα μέτρα ασφαλείας .

Τελετή Ορκωμοσίας ΔΕΝ πρόκειται να πραγματοποιηθεί.

Τηλέφωνα επικοινωνίας :
2310995396 Νατάσα Γαλάνη
2310995395 Παπαδοπούλου Έφη.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών

 

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά