Νέο μάθημα: Politics and Government in Southern Europe. A Comparative Analysis (ΚΕ0Ε56)

  • Posted on: 15 February 2021

Στο εαρινό εξάμηνο προσφέρεται ένα νέο μάθημα επιλογής με τίτλο Politics and Government in Southern Europe. A Comparative Analysis (ΚΕ0Ε56). Το μάθημα θα διδάσκεται στα αγγλικά και είναι προσφερόμενο για όλους τους φοιτητές του τμήματος Πολιτικών Επιστημών (όπως όλα τα άλλα μαθήματα επιλογής έχει 4 ects) . Παράλληλα προσφέρεται και σε όλους τους φοιτητές Erasmus του ΑΠΘ.

Στο συνημμένο αρχείο δείτε περισσότερες πληροφορίες καθώς και το πρόγραμμα των διαλέξεων.

Από τους διδάσκοντες

Γιάννη Παπαγεωργίου και Ευτυχία Τεπέρογλου

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά