Έδρα Jean Monnet: Θερινό Σχολείο για τη νομιμοποίηση της Ε.Ε.

  • Posted on: 17 February 2021

Έδρα Jean Monnet: "τα θεμέλια της ευρωπαϊκής ενοποίησης: Δημοκρατία, θεσμοί και πολιτικές»

Θερινό Σχολείο για τη νομιμοποίηση της Ε.Ε. (Summer School on EU Legitimacy)

H έδρα Jean Monnet "τα θεμέλια της ευρωπαϊκής ενοποίησης: Δημοκρατία, θεσμοί και πολιτικές» οργανώνει το πρώτο Θερινό Σχολείο (summer school) με θέμα την νομιμοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ 7-9 Μαΐου 2021 στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ.

Σκοπός του Θερινό Σχολείο είναι να εξετάσει τα ζητήματα που αναδεικνύονται από το γεγονός ότι πολλές αποφάσεις και πολιτικές που εφαρμόζει η ΕΕ αμφισβητούνται από τους πολίτες λόγω έλλειψης νομιμοποίησής τους και ανεπαρκούς λογοδοσίας. Πολλοί πολίτες κρίνουν το ευρωπαϊκό επίπεδο υπερβολικά γραφειοκρατικό και απόμακρο ενώ αντιλαμβάνονται τις ευρωπαϊκές πολιτικές ως αυθαίρετες, ακόμα και αντιδημοκρατικές. Η ανεπαρκής νομιμοποίηση των αποφάσεων της ΕΕ ανάμεσα στους πολίτες αποτελεί βασικό πρόβλημα για την περαιτέρω ανάπτυξη της ΕΕ και θα συζητηθεί στην επερχόμενη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης.

Το Θερινό Σχολείο θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να συζητήσουν τα προβλήματα αυτά και τους τρόπους αντιμετώπισης της περιορισμένης νομιμοποίησης. Οι προσκεκλημένοι ομιλητές, Έλληνες και ξένοι πανεπιστημιακοί, πολιτικοί αναλυτές και εκπρόσωποι των θεσμικών οργάνων της ΕΕ  θα αναλύσουν τις έννοιες της νομιμοποίησης, της λογοδοσίας και της δημοκρατίας και θα προσφέρου χρήσιμα εργαλεία για περαιτέρω ανάλυση των ζητημάτων.

Το Θερινό Σχολείο οργανώνεται στα αγγλικά και περιλαμβάνει εισηγήσεις σε στρογγυλή τράπεζα και συναντήσεις σε επίπεδο ομάδων εργασίας για τους ακόλουθους θεματικούς τομείς:

  • Νομιμοποίηση της ΕΕ – ο ρόλος των θεσμικών οργάνων.
  • Νομιμοποίηση της ΕΕ – ο ρόλος των πολιτών
  • Νομιμοποίηση της ΕΕ – ο ρόλος των πολιτικών

Λόγω της πανδημίας covid-19, το Θερινό Σχολείο θα πραγματοποιηθεί, εφόσον η υγειονομική κατάσταση και η πολιτεία το επιτρέψουν, σε  υβριδική μορφή  (με φυσική παρουσία, σε περιορισμένο αριθμό ατόμων σε αίθουσα και διαδικτυακά. Ειδεμή, θα πραγματοποιηθεί μόνο διαδικτυακά.

Το Θερινό Σχολείο είναι ανοικτό σε όλους τους φοιτητές, ερευνητές και άλλους ενδιαφερόμενους. Παρέχεται δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή πριν από τις 15 Απριλίου 2021 συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο συμμετοχής.

Το πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Έδρας https://eudem.polsci.auth.gr/summer-schools/eu-legitimacy/#top

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση:  eudem@polsci.auth.gr  ή  ipapageo@polsci.auth.gr

Κατηγορία: 
Εκδηλώσεις-Συνέδρια