22/2: Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής Χρανιώτη Γεωργίου

  • Posted on: 17 February 2021

Ο υποψήφιος διδάκτορας ΧΡΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ θα υποστηρίξει  την διατριβή με θέμα: Το Κίνημα των Παλαιών Πολεμιστών στην Ελλάδα την Περίοδο του Μεσοπολέμου την Δευτέρα 22  Φεβρουαρίου 2021 ώρα 12.00 μ μέσω  τηλεδιάσκεψης  με e-presence*

(*Στοιχεία σύνδεσης παρέχονται από τον επιβλέποντα καθηγητή)

Κατηγορία: 
Μεταπτυχιακά