Αναβολές μαθημάτων 1ης εβδομάδας (Δρόσος, Παναγιωτίδου, Ροτζώκος, Τεπέρογλου, Παπαοικονόμου)

  • Posted on: 26 February 2021

Ανακοινώνονται οι εξής αλλαγές/αναβολές μαθημάτων λόγω της κατάληψης:

  • Το μάθημα Εισαγωγή στην Εκπόνηση Εργασίας (Δ) (Παπαοικονόμου) της Δευτέρας δεν θα πραγματοποιηθεί
  • Το μάθημα "Ηθική και Πολιτική" (Δρόσος) της Δευτέρας 1/3 δεν θα πραγματοποιηθεί
  • Η πρώτη συνάντηση του μαθήματος "Ποσοτικές Μέθοδοι Ανάλυσης στις Κοινωνικές Επιστήμες (ΚΥ0405)" αυτής της Δευτέρας 1/3 μετατίθεται για την Πέμπτη 4/3 15:00-18:00 (ημέρα και ώρα που έχει οριστεί για το αντίστοιχο φροντιστήριο του μαθήματος).
  • Το μάθημα Σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία (Ροτζώκος), Δευτέρα, 9-12 δεν θα πραγματοποιηθεί
  • Το μάθημα «Εκλογική συμπεριφορά και πολυεπίπεδη διακυβέρνηση» (Τεπέρογλου) (Δευτέρα 3-6) δεν θα πραγματοποιηθεί
  • Το μάθημα Εισαγωγή στη Πολιτική επιστήμη ΙΙ (Τεπέρογλου) (12-3) της Τρίτης δεν θα πραγματοποιηθεί
  • Το μάθημα Νεανική Πολιτική Δράση και Σχολείο (Επ) (Παπαοικονόμου) της Τρίτης 2.3 δεν θα πραγματοποιηθεί
  • Το μάθημα  Κράτος και κοινωνία στη νεότερη Ελλάδα (Ροτζώκος) Τρίτη, 6-9 δεν θα πραγματοποιηθεί

 

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά