7/4: Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας μεταπτυχιακού φοιτητή Πατάλα Παναγιώτη

  • Posted on: 26 March 2021

Την  Τετάρτη 07 Απριλίου 2021, στις 13.00 μέσω τηλεδιάσκεψης* θα γίνει η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή Πατάλα Παναγιώτη  με τίτλο:

«Οι Εθνικές και Θρησκευτικές Μειονότητες της Τουρκίας στο Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Προοπτικής»

*Στοιχεία σύνδεσης: https://authgr.zoom.us/j/7753332377

Κατηγορία: 
Μεταπτυχιακά