Υπενθύμιση του Κανονισμού Σπουδών για θέματα Εξετάσεων και Βαθμολογιών

  • Posted on: 21 April 2021

Σε πρόσφατη συνάντηση μεταξύ φοιτητών/φοιτητριών και καθηγητών/τριών του Τμήματος εκφράστηκαν διάφορα παράπονα για τις διαδικασίες εξέτασης ή/και βαθμολόγησης μαθημάτων. Υπήρξε επίσης ένα ψήφισμα του ΣΦΠΕ με ονομαστικές αναφορές σε συγκεκριμένα μαθήματα.

Όπως όμως προέκυψε κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, τα παράπονα ήταν ατεκμηρίωτα και οι φοιτητές/τριες είτε δεν γνώριζαν είτε δεν εφάρμοσαν την προβλεπόμενη διαδικασία που υπενθυμίζουμε παρακάτω:

  1. Επικοινωνία των φοιτητών/φοιτητριών με τον διδάσκοντα / τη διδάσκουσα στις ώρες συνεργασίας (ή/και σε άλλες ώρες που προτείνονται) για ενημέρωση ως προς τα σημεία στα οποία υπήρξαν απώλειες βαθμών.
  2. Σε περίπτωση που, μετά από την ενημέρωση που θα λάβει, ο φοιτητής / η φοιτήτρια εξακολουθεί να θεωρεί ότι δεν βαθμολογήθηκε σωστά, μπορεί να επικοινωνήσει με τον Ακαδημαϊκό του Σύμβουλο (ως ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Σπουδών για το έτος 2020-21 έχουν ορισθεί οι καθηγητές κ.κ. Καβουλάκος και Παπαστάθης).
  3. Οι φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν αποτύχει τρεις (3) ή περισσότερες συνεχόμενες φορές στην εξέταση ενός μαθήματος, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αίτηση έτσι ώστε στην επόμενη εξεταστική περίοδο να εξεταστούν από τριμελή επιτροπή καθηγητών, χωρίς τη συμμετοχή του καθηγητή που τους απέρριψε τις προηγούμενες φορές.
  4. Όλη η διαδικασία των εξετάσεων περιγράφεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Τμήματος που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

 

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά