25/5: Συνάντηση με εξερχόμενους φοιτητές/ριες Erasmus+ Σπουδές για το LA

  • Posted on: 20 May 2021

Οι φοιτητές και φοιτήτριες που θα μετακινηθούν με το πρόγραμμα Erasmus+ Σπουδές για το επόμενο έτος μπορούν να μετάσχουν σε συνάντηση για την συμπλήρωση του Learning Agreement την Τρίτη 25/5 στις 12.00 στην παρακάτω διεύθυνση zoom

https://authgr.zoom.us/j/98676476494
Meeting ID: 986 7647 6494

Ιωάννης Παπαγεωργίου
Αναπληρωτής Καθηγητής - Συντονιστής ECTS
Τμήμα Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ

 

 

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά