Πρόγραμμα εξετάσεων Ιουνίου 2021

  • Posted on: 21 May 2021

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα της εξεταστικής του Ιουνίου 2021.

Είναι πολύ σημαντικό σε όλα τα μαθήματα να έχετε επαφή με το elearning των μαθημάτων που θα εξεταστείτε για ανακοίνωση από τους διδάσκοντες λεπτομερειών για τον τρόπο εξέτασης.

Ειδικά σε μαθήματα με την σημείωση "Συνεννόηση με διδάσκοντα" ενδεχόμενα θα γίνουν ΚΑΙ κάποιες εξετάσεις σε αίθουσα. Ειδικά σε αυτά τα μαθήματα να έχετε επαφή με το elearning των μαθημάτων

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά