Εξετάσεις του μαθήματος «Πόλεμος και πολιτική»

  • Posted on: 7 June 2021

Οι εξετάσεις του μαθήματος «Πόλεμος και πολιτική» (για τους πέραν του 9ου εξαμήνου) θα γίνουν αποκλειστικά προφορικά από απόσταση μέσα από την πλατφόρμα ΖΟΥΜ.

Οι εξετάσεις θα γίνουν την Τετάρτη 16 Ιουνίου στις ώρες 15.00 ως 19.00.

Οι ομάδες εξέτασης καθώς και ο σύνδεσμος εισόδου στην εφαρμογή θα σταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (με το σύστημα SIS) και θα ανακοινωθούν στο e-learning του μαθήματος.

Ο διδάσκων

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά