15/7: Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας μεταπτυχιακής φοιτήτριας Τυροθρουλάκη Αργυρώς

  • Posted on: 7 July 2021

Την  Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021, στις 12.00 μ. μ. μέσω τηλεδιάσκεψης* θα γίνει η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Τυροθρουλάκη Αργυρώς με τίτλο:

«Το Ανθρώπινο Κόστος που Κατέβαλε ο Γερμανικός Στρατός για την Κατάκτηση και την Κατοχή της Ελλάδος (1941-1944)»

Η  Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

*Στοιχεία σύνδεσης:
https://authgr.zoom.us/j/95929361611?pwd=UjR5MGI2KzFmekwxUU1ydGdJR3c3Zz09
Κωδικός σύνδεσης: 697118

Κατηγορία: 
Μεταπτυχιακά