19/7: Υποστήριξη διατριβής υποψηφίου διδάκτορα Σανιδά Γεωργίου

  • Posted on: 8 July 2021

Ο υποψήφιος διδάκτορας ΣΑΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ θα υποστηρίξει την διατριβή με θέμα: Παράνομα Δίκτυα του ΚΚΕ στην Περιοχή Θεσσαλονίκης κατά τον Εμφύλιο και στην Πρώτη Μετεμφυλιακή Περίοδο

Η παρουσίαση θα γίνει την Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021 ώρα 12.00 μ μέσω  τηλεδιάσκεψης  με zoom meeting*

*Στοιχεία σύνδεσης :
https://authgr.zoom.us/j/95929361611?pwd=UjR5MGI2KzFmekwxUU1ydGdJR3c3Zz09
Κωδικός Σύνδεσης: 697118

Κατηγορία: 
Μεταπτυχιακά