Ανακοίνωση καθ. κ. Μαργαρίτη σχετικά με τις εξετάσεις Σεπτεμβρίου

  • Posted on: 24 August 2021

Με βάση τα σημερινά δεδομένα οι εξετάσεις του Σεπτεμβρίου στα μαθήματα

(α) Σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία

(β) Πόλεμος και πολιτική

(γ) Εμφύλιοι πόλεμοι στον σύγχρονο κόσμο Καθώς και στα μαθήματα επιλογής

(δ) Επανάσταση 1821: Οι προετοιμασίες και η εξέγερση

(ε) Επανάσταση 1821: Ο πόλεμος για την Ανεξαρτησία

Θα γίνουν κανονικά σε αίθουσες που θα ανακοινωθούν με τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας που θα ισχύουν τότε. Θα υπάρξει δυνατότητα προφορικών από απόσταση εξετάσεων (διαμέσου ηλεκτρονικής πλατφόρμας) για όσους/ες αδυνατούν (για λόγους υγείας, απομάκρυνσης κλπ.) να προσέλθουν στις γραπτές εξετάσεις.

Τα παραπάνω ενδέχεται φυσικά να αναθεωρηθούν. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να παρακολουθείτε τακτικά τις ανακοινώσεις.

Επίσης για τα υποχρεωτικά μαθήματα προβλέπονται σύντομοι κύκλοι φροντιστηριακών μαθημάτων με στόχο την επίλυση αποριών, την κάλυψη κενών και την καλύτερη προετοιμασία για τις εξετάσεις. Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί.

Ο διδάσκων

Γιώργος Μαργαρίτης

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά