Αλλαγή συντονιστή ECTS του Τμήματος

  • Posted on: 20 September 2021

Ενημερώνονται οι φοιτητές/τριες του προγράμματος Erasmus ότι από 1.10.2021 και για όλη την διάρκεια της εκπαιδευτικής άδειας του κ. Παπαγεωργίου, τον συντονισμό ECTS (και καθήκοντα υπεύθυνου για τις μετακινήσεις Erasmus+) θα ασκεί η επικ. Καθηγήτρια του Τμήματος κ. Τεπέρογλου

 

 

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά