Σχετικά με τη διδασκαλία του μαθήματος «Διδακτική της Πολιτικής Παιδείας»

  • Posted on: 3 October 2021

Το μάθημα «Διδακτική της Πολιτικής Παιδείας» θα διδάσκεται το παρόν εξάμηνο κάθε Τετάρτη 12-3 σε αίθουσα που θα ανακοινωθεί.

Το μάθημα περιλαμβάνει:
•    Μεθόδους γενικής και ειδικής διδακτικής
•    Ανάλυση αντικειμένου και διδακτέα ύλη στο Γυμνάσιο και Λύκειο-εργαστηριακή διδασκαλία
•    Υλοποίηση εφαρμογής σε Γυμνάσιο ή Λύκειο [3-6 διδακτικές ώρες σε σχολική τάξη]

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να μελετήσουν τα σχετικά βιβλία του Γυμνασίου και Λυκείου  
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/course-main.jsp?handle=8547/126 [Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Γ Γυμνασίου]
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/course-main.jsp?handle=8547/2025 [Πολιτική Παιδεία Α Λυκείου]

Το παρόν εξάμηνο θα ασχοληθούμε σαν εφαρμογή ιδιαίτερα με την πανδημία Covid-19. Πιο συγκεκριμένα, μετά την από πλευράς παρουσίαση των σχετικών διδακτικών ενοτήτων στην τάξη οι μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες που θα ασχοληθούν η κάθε μία με τα παρακάτω θέματα:
1.    Συγκέντρωση στοιχείων και δεδομένων για την εξέλιξη του φαινομένου.
2.    Πως αντιλαμβάνονται οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και το σχολείο γενικότερα το φαινόμενο.
3.    Πως αντιλαμβάνεται η ευρύτερη κοινωνία το φαινόμενο (γονείς, κλπ.).
4.    Δράσεις των θεσμών της περιοχής σε σχέση με το φαινόμενο.

Οι φοιτητές/τριες καλούνται να μελετήσουν τα κεφάλαια 5,6,7,8 του παραπάνω βιβλίου της Α’ Λυκείου ή/ και τα μέρη Α, Β, Γ του βιβλίου της Γ’ Γυμνασίου ώστε να προγραμματιστεί η διδακτική παρέμβαση στην τάξη.  

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο μάθημα καλούνται σε διαδικτυακή συνάντηση την ΤΕΤΑΡΤΗ 6/10/2021 στις 12:00 στον σύνδεσμο
https://authgr.zoom.us/j/4374990349?pwd=M0cvTTM1bUowY29UN2NCMVhodHhRZz09
passcode: 688611

Η αξιολόγηση του μαθήματος θα γίνει κατά 20% από την Μικρο-διδασκαλία που θα ετοιμάσουν οι φοιτητές και θα παρουσιάσουν στο Μάθημα (συγγραφή και παρουσίαση διδακτικού υλικού), κατά 60% από την παρουσία τους στο Σχολείο και κατά 20% από την τελική γραπτή εξέταση.

Θεόδωρος Χατζηπαντελής, Αντώνης Παπαοικονόμου

 

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά