Εγγραφές των εισαγομένων αλλοδαπών - αλλογενών και ομογενών υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους

  • Posted on: 6 October 2021

Σας κοινοποιούμε εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με θέμα "Εγγραφές των εισαγομένων αλλοδαπών - αλλογενών και ομογενών υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022", όπου αναφέρονται αναλυτικά τα δικαιολογητικά εγγραφής της εν θέματι ειδικής κατηγορίας.

Σας επισημαίνουμε ότι:

- για την εν θέματι ειδική κατηγορία δεν θα ακολουθηθεί η διαδικασία μέσω https://register.auth.gr

- σύμφωνα με την τελευταία παράγραφο της ανωτέρω, στην ίδια προθεσμία εγγράφονται και οι επιτυχόντες αλλοδαποί-αλλογενείς και ομογενείς υπότροφοι ακ. έτους 2020-21 και 2019-20, που δεν ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους στο Τμήμα κατά το έτος εισαγωγής τους, λόγω μη απόκτησης της βεβαίωσης/πιστοποιητικού γνώσης της ελληνικής γλώσσας, εφόσον έχουν αποκτήσει την εν λόγω βεβαίωση.

- σύμφωνα με τη εγκύκλιο αυτή , ως προθεσμία εγγραφής ορίζεται το χρονικό διάστημα μέχρι και την 29η Οκτωβρίου

 

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά