Εισαγωγή στην εκπόνηση εργασίας: Σχετικά με την εγγραφή στο elearning

  • Posted on: 6 October 2021

Λόγω μαζικής απεγγραφής των φοιτητών από το elearning παρακαλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το ΚΥ0000 να επανεγγραφούν (κωδικός 2021).

Επίσης να ξαναδηλώσουν ημέρα συνεργασίας από 14/10/2021 και μετά. Μέχρι στις 13/10 ισχύει το excel που έχει αναρτηθεί στο forum ανακοινώσεων.

Ο διδάσκων

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά