Νεότερη Πολιτική Φιλοσοφία Ι (1ο έτος): Σχετικά με την πρώτη συνάντηση για το μάθημα

  • Posted on: 7 October 2021

Σχετικά μρ το μάθημα Νεότερη Πολιτική Φιλοσοφία Ι, ο καθηγητής Δ.Γ. Δρόσος καλεί τους/τις πρωτοετείς φοιτητές/τριες για την πρώτη μόνο εβδομάδα διδασκαλίας, σε δύο ομάδες ως εξής:

  • Δευτέρα 11/10 9:30: Επίθετα που αρχίζουν από το Α έως το Μ, αίθουσα Α
  • Πέμπτη 14/10 12:30: Επίθετα που αρχίζουν από Μ έως Ω, αίθουσα Α.

Κατά τις συναντήσεις αυτές θα συζητηθεί και ο τρόπος διδασκαλίας που θα εφαρμοστεί για όλο το εξάμηνο.

 

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά