Σχετικά με το μάθηκα "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ" της Τετάρτης 20 Οκτωβρίου

  • Posted on: 14 October 2021

Λόγω έκτακτης μετακίνησης του διδάσκοντα εκτός Ελλάδος το μάθημα της Τετάρτης 20 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί 12-14:30 μ.μ. ΜΟΝΟΝ μέσω ΖΟΟΜ στον σύνδεσμο που θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο στην ΕΝΟΤΗΤΑ 1 της σελίδας elearning του μαθήματος,

Ο διδάσκων

Α. Κιουπκιολής

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά