Δράση "σπουδά...ΖΩ!" για εφάπαξ παροχή διατακτικών σίτισης σε φοιτητές από την Στερεά Ελλάδα (προθ: 19/11)

  • Posted on: 16 November 2021

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών [http://dps.auth.gr/el/node/3488] έχει αναρτηθεί συνοπτική περιγραφή της δράσης "σπουδά...ΖΩ!" της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σχετικά με την εφάπαξ παροχή διατακτικών σίτισης αξίας 250 ευρώ, σε πρωτοετή φοιτητή/φοιτήρια ακ. έτους 2021-22, μέλος οικογένειας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που τηρεί τους όρους και τις εισοδηματικές και κοινωνικές προϋποθέσεις της σχετικής προκήρυξης.

Δικαιούχοι της παροχής είναι: πολίτες με ελληνική υπηκοότητα ή πολίτες λοιπών κρατών μελών της ΕΕ ή πολίτες άλλων κρατών νομίμως διαμένοντες/-ουσες στην Ελλάδα, με μόνιμη και κύρια κατοικία στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ή που έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε σχολική μονάδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και κατέχουν ελληνικό ΑΦΜ και ΑΜΚΑ

Η αίτηση, με όλα τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιούχου δικαιολογητικά, υποβάλλεται ηλεκτρονικά έως τις 19 Νοεμβρίου 2021, ώρα 24.00

 

 

 

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά