ΚΥ0105 Διεθνείς Σχέσεις - 19/11

  • Posted on: 17 November 2021

Το μάθημα ΚΥ0105 Διεθνείς Σχέσεις 19/11  θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία στην Αίθουσα Α στις 12.15-15.00 μ.μ.

Αυτοί που θέλουν να προετοιμαστούν για το μάθημα μπορούν να διαβάσουν τα κεφάλαια 15 Διεθνές Δίκαιο και 18 Τα Ηνωμένα Έθνη στο Baylis, Smith & Owen.

 Ο Διδάσκων

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά