Διάφορα

Ψήφισμα Τμήματος Πολιτικών Επιστημών για το θάνατο του καθ. Πολιτικής Φιλοσοφίας Μανόλη Αγγελίδη

  • Posted on: 2 November 2018

Την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018 η πανεπιστημιακή κοινότητα έχασε ένα από τα πιο άξια και έντιμα μέλη της. Ο Καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας Μανόλης Αγγελίδης έφυγε από κοντά μας, αφού υπηρέτησε το δημόσιο Πανεπιστήμιο με αφοσίωση, ζήλο και συνέπεια. Μας άφησε το πλούσιο και πολύτιμο επιστημονικό έργο του, καρπό μακρόχρονου μόχθου, γνώσης και πνευματικής γονιμότητας. Μας άφησε το παράδειγμα του ακαδημαϊκού ήθους, της αξιοπρέπειας και της ερευνητικής φιλοπονίας, που ενέπνεαν τον ίδιο και που έμπρακτα δίδασκε.

31/10: Σχετικά με τις σημερινές ώρες συνεργασίας του κ. Χατζηπαντελή

  • Posted on: 31 October 2018

Ο κ. Χατζηπαντελής δεν θα βρίσκεται στο γραφείο του σήμερα Τετάρτη 31/10 λόγω υπηρεσιακής υποχρέωσης. Θα είναι στο γραφείο του την Τρίτη 6/11 1-4

Όποιος/α επείγεται να τον συναντήσει μπορεί να τον αναζητήσει στο γραφείο διδασκόντων στο κτίριο ΝΟΠΕ ή στο γραφείο της Κοσμητείας (Κτίριο Ν.Ο.Π.Ε. 2ος όροφος, γρ. 211)

Προκηρύξεις για (μη αμειβόμενη) πρακτική στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

  • Posted on: 11 September 2018

Σας προωθούμε ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σχετικά με προκηρύξεις για μη αμειβόμενη πρακτική άσκηση και θέσεις ερευνητών στην Μονάδα Έρευνας "Ευρωπαϊκές Πολιτικές και Δημοκρατία" του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές

Δείτε τις προκηρύξεις και λάβετε υπόψη ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 16/9: