Διάφορα

Δυνατότητα σπουδών στο University of Massachusetts

  • Posted on: 6 February 2020

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων (http://international-relations.auth.gr/el/node/2071) έχει αναρτηθεί ανακοίνωση για δυνατότητα σπουδών στο The University of Massachusetts Boston των ΗΠΑ (ακαδ.έτος 2020-21), στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας του Α.Π.Θ.  με το εν λόγω Πανεπιστήμιο.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 31η Μαρτίου 2020.

Πληροφορίες: Σοφία Λογοθέτη-Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307

18/12: Γενική Συνέλευση Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητ(ρι)ών και Υποψηφίων Διδακτόρων

  • Posted on: 16 December 2019

Ο Ενιαίος Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητ(ρι)ών και Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ θα πραγματοποιήσει Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 18/12 στις 15:00 στην αίθουσα Γ (Τυπογραφείο) στο Κτίριο ΝΟΠΕ (ισόγειο, απέναντι από τη γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών).

Θέματα της Γενικής Συνέλευσης:

1) Εκπαιδευτική Αναδιάρθρωση
2) Διαγραφές Μεταπτυχιακών Φοιτητ(ρι)ών
3) Άλλα θέματα

 

Έδρα Jean Monnet: τα θεμέλια της ευρωπαϊκής ενοποίησης: δημοκρατία, θεσμοί και πολιτικές

  • Posted on: 12 December 2019

Με απόφασή της (Decision 2019-1867-001-001), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απένειμε στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου της Θεσσαλονίκης για την τριετία 2019-21 Έδρα Jean Monnet με τίτλο «τα θεμέλια της ευρωπαϊκής ενοποίησης: δημοκρατία, θεσμοί και πολιτικές» (the fundamentals of European integration: democracy, institutions and policies) η οποία λειτουργεί ήδη από τον Οκτώβριο του 2019 υπό τη διεύθυνση του αναπληρωτή καθηγητή, κ. Γιάννη Παπαγεωργίου.

4/12: Γενική Συνέλευση Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητ(ρι)ών και Υποψηφίων Διδακτόρων

  • Posted on: 2 December 2019

Ο Ενιαίος Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητ(ρι)ών και Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ θα πραγματοποιήσει Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 4/12 στις 15:00 στον χώρο του συλλόγου προπτυχιακών φοιτητών (Κτίριο ΝΟΠΕ, ισόγειο).

Θέματα της Γενικής Συνέλευσης:

1) Εκπαιδευτική Αναδιάρθρωση και Κινητοποιήσεις
2) Καταστολή και επίθεση στα δημοκρατικά δικαιώματα (Άσυλο, ΑΣΟΕΕ, κ.ά.)
3) Όξυνση ρατσιστικών και εθνικιστικών περιστατικών
4) Άλλα θέματα