"Μεσόγειος: Ιστορία, Οικονομία και Πολιτική στα λιμάνια του Λεβάντε": Αντικείμενο μαθήματος της 20/3

  • Posted on: 19 March 2018

 Την Τρίτη 20 Μαρτίου (09.00-12.00)  το μάθημα είναι αφιερωμένο στην ιστορία της Θεσσαλονίκης.
Θα αναλυθούν οι κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στο βάθος των χρόνων και οι αλλαγές που προέκυψαν στο πέρασμα από μια πολυεθνοτική αυτοκρατορία σε ένα ομοιογενές έθνος-κράτος.

Η προσέγγιση θα περιλαμβάνει τις ιδέες του Μπρωντέλ για την ιστορία της πόλης σε διάφορα πεδία
(δημογραφία, θρησκευτική - εθνική - κοινωνική ταυτότητα, δομές - συμπεριφορές, οικονομικές διαφοροποιήσεις).

Σε νεότερη ανακοίνωση θα δοθούν και οι ώρες συνεργασίας με τον διδάσκοντα.

Ανδρέας Μπουρούτης (abouroutis@gmail.com)

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά