30/11: Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας μεταπτυχιακής φοιτήτριας Κατσιμένη Άννας Μαρίας

  • Posted on: 13 November 2018

Την  Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018, στις 11:00 π.μ. στην αίθουσα 107 (κτίριο Ν.Ο.Π.Ε.), θα γίνει η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Κατσιμένη Άννας Μαρίας με τίτλο: «Η Εργασία και τα Σώματα: Οι Νέες Συνθήκες στη Σφαίρα της Διανοητικής Εργασίας και η Επίδρασή τους στη Συνείδηση του Συλλογικού Εργαζομένου».

Κατηγορία: 
Μεταπτυχιακά