Εξεταστέα ύλη Μαθήματος «Τα ΜΜΕ στην Ελλάδα σήμερα»

  • Posted on: 7 January 2019

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος «Τα ΜΜΕ στην Ελλάδα σήμερα» είναι α) από το σύγγραμμα  Πολιτική Εξουσία και ΜΜΕ στη Σύγχρονη Ελλάδα 1821-1940, Αθήνα: Εκδόσεις Ζυγός τα κεφάλαια Εισαγωγή, 4,5,6,7 και 8 και β) οι σημειώσεις του μαθήματος με τίτλο «Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και Πολιτική Εξουσία στην Ελλάδα» στο Οι εξελίξεις στο Χώρο των Μέσων Επικοινωνίας. Νέα Φαινόμενα και Κοινωνική Δυναμική, ΙΣΤΑΜΕ, Αθήνα: Εκδοτικός Οίκος Α.Α. Λιβάνη.
Επισημαίνεται ότι όσες και όσοι έχουν αναλάβει εργασία απαλλάσσονται των εξετάσεων αλλά είναι υπόχρεοι της συμπλήρωσης τεστ ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών από τα κεφάλαια Εισαγωγή και 7 του ιδίου συγγράμματος που έχει αναρτηθεί στον ΕΥΔΟΞΟ.
Καλή χρονιά!!!
Ο Διδάσκων
Α. Σκαμνάκης

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά