11/1: : Ματαίωση παρουσίασης εργασιών στα μαθήματα του κ. Δουράκη

  • Posted on: 10 January 2019

Η προγραμματισμένη για αύριο Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2019, προφορική παρουσίαση των εργασιών στα μαθήματα του κ. Δουράκη «Πολιτική Οικονομία της Μεταπολεμικής Ελλάδας» και «Διεθνής Πολιτική Οικονομία & Ανάπτυξη» δεν θα γίνει, λόγω ασθενείας του διδάσκοντα.

Παρακαλούνται οι φοιτητές που είχαν αναλάβει να παρουσιάσουν εργασία να τη στείλουν αύριο με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση του διδάσκοντα και να παραδώσουν σ’ αυτόν οπωσδήποτε ένα αντίτυπο της εργασίας τους την ημέρα των εξετάσεων.

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά