7/2: Εξετάσεις ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας αλλοδαπών φοιτητών

  • Posted on: 17 January 2019

Σας κοινοποιούμε ανακοίνωση του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας σχετικά με τις εξετάσεις περιόδου Φεβρουαρίου 2019 για το μάθημα της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας όλων των αλλοδαπών φοιτητών του Α.Π.Θ. 

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά