Συνέδριο Σύλλογου Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων: Παράταση προθεσμίας

  • Posted on: 20 December 2019

Ο Ενιαίος Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητ(ρι)ών και Υποψηφίων Διδακτόρων και Διδακτορισσών του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει το 2ο ετήσιο συνέδριό του, με τίτλο:

«Αντιθέσεις στον Σύγχρονο Κόσμο: πολιτική, ιδεολογία, κοινωνία»

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 3-4 Απριλίου 2020 στο Αμφιθέατρο ΙΙΙ του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η νέα προθεσμία υποβολής περιλήψεων λήγει στις 10 Ιανουαρίου 2020.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.eps.auth.gr/el/polsci/news/7079 

Κατηγορία: 
Εκδηλώσεις-Συνέδρια