17/1: Τελευταίο μάθημα "Διεθνείς Σχέσεις" κ. Aarbakke

  • Posted on: 9 January 2020

Το μάθημα «Διεθνές Σχέσεις» δεν θα διδαχθεί τη Παρασκευή 10 Ιανουαρίου. Το τελευταίο μάθημα πριν τις εξετάσεις θα είναι 17 Ιανουαρίου όταν θα μιλήσω συνοπτικά για την ύλη και τις εξετάσεις.

Ο διδάσκων, Vemund Aarbakke

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά