13/1: Εκδήλωση στο πλαίσιο του κύκλου μελέτης του λαϊκιστικού φαινομένου

  • Posted on: 10 January 2020

Την Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί ομιλία στο πλαίσιο του κύκλου μελέτης του λαϊκιστικού φαινομένου με τίτλο: Ο λαϊκισμός από τη σκοπιά της κυβερνητικότητας και η σχέση του με την κοινωνική πολιτική"

Η εκδήλωση θα γίνει στην Αίθουσα 319, 3ος όροφος, κτίριο ΝΟΠΕ

Περίληψη
Είναι πιθανόν η πρόσφατη επιτυχία των λαϊκιστικών δυνάμεων ανά τον κόσμο να μη οφείλεται μόνο στο ότι καταφέρνουν να πείσουν ή να πολώσουν τον πληθυσμό μέσα από τον λαϊκιστικό τους λόγο, αλλά και στο ότι εφαρμόζουν ή υπόσχονται να εφαρμόσουν (κοινωνικές) πολιτικές που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού του επιπέδου, και κυρίως εκείνου των χαμηλότερων και πολυπληθέστερων στρωμάτων του; Γιατί, ενώ έχει αναλυθεί τόσο εκτενώς στη σχετική βιβλιογραφία το τι είναι ο λαϊκισμός, δεν έχει δοθεί η αντίστοιχη προσοχή στο τι συνιστά μια λαϊκιστική πολιτική; Στην παρούσα εισήγηση θα διερευνήσουμε την υλική διάσταση του λαϊκισμού εστιάζοντας στις κοινωνικο-οικονομικές αιτίες ανάδυσής του και στις πολιτικές (policies) του.

Η εισήγηση χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, θα επιχειρήσουμε μια εμπειρική καταγραφή του λόγου που αρθρώνουν οι λαϊκιστές και των πολιτικών που προτείνουν ή/και εφαρμόζουν στους τομείς της κοινωνικής πολιτικής (κοινωνική ασφάλιση, πρόνοια, υγεία, εκπαίδευση) εξετάζοντας περιπτώσεις από την Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική και δίνοντας έμφαση σε εκείνες όπου οι λαϊκιστές βρέθηκαν στην εξουσία. Στη συνέχεια, θα διακρίνουμε δύο τρόπους χρήσης της κοινωνικής πολιτικής: μια συμπεριληπτική που αποτελεί κεντρικό χαρακτηριστικό των αριστερών λαϊκισμών και μια αποκλειστική που υιοθετείται από τα ακροδεξιά λαϊκιστικά κόμματα. Στο δεύτερο μέρος της εισήγησης, θα προτείνουμε μια διεύρυνση του θεωρητικού και μεθοδολογικού πλαισίου μελέτης τους λαϊκισμού μέσα από την έννοια της κυβερνητικότητας την οποία εισήγαγε ο Φουκώ. Θα υποστηρίξουμε ότι η σκοπιά της κυβερνητικότητας μας προσφέρει, σε σύγκριση με εκείνη της ηγεμονίας, μια εναργέστερη κριτική-ιστορική κατανόηση της λειτουργίας και των ορίων του λαϊκισμού καθώς μας επιτρέπει να τον εγγράψουμε -βάσει της σύνδεσης του με την κοινωνική πολιτική αλλά και την πολιτική αντιπροσώπευση- εντός του σύγχρονου φιλελεύθερου συστήματος διακυβέρνησης το οποίο εμφανίστηκε στο δυτικό κόσμο τη νεωτερική εποχή και έφερε την εκκοσμίκευση της πολιτικής μέσα από τη βαθμιαία ταύτισή της με τη βιοπολιτική. Τέλος, θα αναφερθούμε στη μεθοδολογική δυνατότητα και πρόκληση που μας παρουσιάζει η θεωρία του Φουκώ να αναλύσουμε την συνύφανση των ρηματικών (πολιτικός λόγος) με τα μη-ρηματικά στοιχεία (τεχνικές) του σύγχρονου συστήματος διακυβέρνησης.

Βιογραφικό
Ο Παναγιώτης Τριτσιμπίδας είναι υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ και υπότροφος ΕΛΙΔΕΚ. Πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στη Πολιτική Θεωρία και Φιλοσοφία στο ίδιο τμήμα και τις προπτυχιακές του σπουδές στα Οικονομικά και τις Διεθνείς Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια (ΗΠΑ). Αντικείμενο της διατριβής του είναι η σχέση του λαϊκισμού με την κοινωνική πολιτική και οι πολιτικές -και βιοπολιτικές- προεκτάσεις της. Κύριο ερευνητικό του πεδίο είναι η ιστορία των ιδεών και η σύγχρονη πολιτική θεωρία.

Κατηγορία: 
Εκδηλώσεις-Συνέδρια