Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για 3 από τα 4 μεταπτυχιακά του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών

  • Posted on: 9 September 2020

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τα μεταπτυχιακά:

  • Π.Μ.Σ. «Πολιτική Ανάλυση»
  • Π.Μ.Σ. «Πολιτική Θεωρία»
  • Π.Μ.Σ. «Πολιτική Ιστορία, Πόλεμος και Στρατηγικές Σπουδές»

παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 25 Σεπτεµβρίου 2020.

Κατηγορία: 
Μεταπτυχιακά